Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Menu
Facebook
Wyszukiwanie

Po kliknięciu w link nastąpi przekierowanie na stronę biuletynu.

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Zmieńmy w Oświęcimiu modę,
pijmy z kranu czystą wodę

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Dla dorosłych i dla dzieci
zdrowa woda z kranu leci

Woda z kranu, woda życia
polecana jest do picia

Dla zdrowia i urody
pij z kranu dużo wody

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

od 19.05.2018 r. do 8.06.2021 r.

Taryfa obowiązująca od 19.05.2018 r. przez trzy kolejne lata

I. Taryfy obowiązujące na terenie Gminy Miasto Oświęcim.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone na podstawie Decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr RET.070.247.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. ogłoszonej w Biuletynie Informacji Publicznej PGW Wody Polskie w dniu 11.05.2018 r.

Podstawa prawna: art. 24c, ust. 2 i art. 27a ust. 1, 2 i 3 pkt 2 oraz art. 27c ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.).

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca Cena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiąca Cena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca
1 Odbiorcy korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w ramach jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 4,35 zł 4,37 zł 4,40 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy 6,29 zł 6,45 zł 6,58 zł
2 Odbiorcy korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 4,35 zł 4,37 zł 4,40 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy 9,78 zł 10,08 zł 10,32 zł
3 Odbiorcy korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 4,35 zł 4,37 zł 4,40 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy 2,80 zł 2,82 zł 2,84 zł
4 Odbiorcy korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 4,35 zł 4,37 zł 4,40 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy 1,68 zł 1,69 zł 1,70 zł

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca Cena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiąca Cena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca
1 Odbiorcy korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w ramach jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków 5,83 zł 6,00 zł 6,13 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy 7,31 zł 7,39 zł 7,48 zł
2 Odbiorcy korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków 5,83 zł 6,00 zł 6,13 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy 11,82 zł 11,96 zł 12,12 zł
3 Odbiorcy korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków 5,83 zł 6,00 zł 6,13 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy 1,68 zł 1,69 zł 1,70 zł

 Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8% VAT.

II. Taryfy obowiązujące na terenie Gminy Oświęcim.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone na podstawie Decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr RET.070.247.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. ogłoszonej w Biuletynie Informacji Publicznej PGW Wody Polskie w dniu 11.05.2018 r.

Podstawa prawna: art. 24c, ust. 2 i art. 27a ust. 1, 2 i 3 pkt 2 oraz art. 27c ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.).

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca Cena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiąca Cena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca
1 Odbiorcy korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w ramach jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 4,35 zł 4,37 zł 4,40 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy 6,29 zł 6,45 zł 6,58 zł
2 Odbiorcy korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 4,35 zł 4,37 zł 4,40 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy 9,78 zł 10,08 zł 10,32 zł
3 Odbiorcy korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 4,35 zł 4,37 zł 4,40 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy 2,80 zł 2,82 zł 2,84 zł
4 Odbiorcy korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 4,35 zł 4,37 zł 4,40 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy 1,68 zł 1,69 zł 1,70 zł

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca Cena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiąca Cena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca
1 Odbiorcy korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w ramach jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków 13,55 zł 13,73 zł 13,86 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy 7,58 zł 7,73 zł 7,85 zł
2 Odbiorcy korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków 13,55 zł 13,73 zł 13,86 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy 12,36 zł 12,64 zł 12,86 zł
3 Odbiorcy korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków 13,55 zł 13,73 zł 13,86 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy 1,68 zł 1,69 zł 1,70 zł

Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8% VAT.

UWAGA:

Rada Gminy Oświęcim Uchwałą Nr XLIV/491/18 z dnia 21.03.2018 r. wprowadziła od dnia 1.05.2018 r. dopłatę w wysokości 4,06 zł brutto do ceny 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych.

Rada Gminy Oświęcim Uchwałą Nr IX/75/19 z dnia 22.05.2019 r. wprowadziła od dnia 1.05.2019 r. do dnia 18.05.2020 r. dopłatę w wysokości 4,06 zł brutto do ceny 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych.

Uchwałą Nr XVI/164/19 z dnia 18.12.2019 r. Rada Gminy Oświęcim uchyliła od dnia 1 lutego 2020 r. uchwałę w sprawie dopłat do cen ścieków dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Oświęcim.

Pokaż wszystkie...

KONTAKT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu

ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim
tel. (+48) 33 843-28-14
tel. (+48) 33 843-28-77
tel. (+48) 33 843-09-05
tel. (+48) 33 843-17-15
kom. (+48) 697-771-703
e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl

Adres dla e-Doręczeń: AE:PL-50797-92764-EGETH-24

NAPISZ DO NAS

Informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności