Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Menu
Facebook
Wyszukiwanie

Po kliknięciu w link nastąpi przekierowanie na stronę biuletynu.

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Zmieńmy w Oświęcimiu modę,
pijmy z kranu czystą wodę

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Dla dorosłych i dla dzieci
zdrowa woda z kranu leci

Woda z kranu, woda życia
polecana jest do picia

Dla zdrowia i urody
pij z kranu dużo wody

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Biuro Obsługi Klienta

 • budynek F, parter,
 • czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00, dodatkowo we wtorki do godz 16:00 przyjmowanie wniosków i udzielanie informacji
 • telefon wewnętrzny: 1112, fax: 13, rozliczenia: 15, umowy: 26.

Biuro Obsługi Klienta obsługuje klientów w następującym zakresie:

I. Umowy:
 1. zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz zmiana warunków zawartych umów (wzory umów),
 2. zmiany umów, aktualizacja danych zawartych w umowach,
 3. udzielanie informacji o obowiązujących opłatach za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki oraz zasadach rozliczeń,
 4. udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących wystawionych faktur za wodę i ścieki,
 5. przyjmowanie reklamacji z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków.

II. Rozliczenia:
 1. informowanie o stanie rozliczeń i zadłużeniach (możliwa informacja telefoniczna po zweryfikowaniu danych klienta),
 2. udzielanie informacji o obowiązujących procedurach w zakresie windykacji i odcięć wody,
 3. przyjmowanie wniosków o zmianę terminu płatności, odroczenie płatności oraz o rozłożenie płatności na raty,
 4. podpisywanie porozumień w sprawie rozłożenia płatności  na raty,
 5. udzielanie informacji w sprawie stanu i przebiegu postępowania sądowego i komorniczego,
 6. przyjmowanie stron w sprawach dotyczących odcięć wody.
III. Informacje techniczne:
 1. Informowanie klientów o świadczonych usługach i obowiązujących procedurach w zakresie wydawanych uzgodnień dokumentacji i opinii oraz wymagań dotyczących podłączenia do sieci,
 2. przyjmowanie wniosków w sprawach uzgodnień dokumentacji i podłączeń do sieci,
 3. informowanie interesantów o wymaganych załącznikach do wniosków,
 4. wydawanie wymaganych druków.
IV. Inne usługi:

   Przyjmowanie zleceń na:

  • usługi transportowo-sprzętowe,
  • wykonywanie robót  budowlano-montażowych,
  • usługi laboratoryjne.

We wszystkich sprawach wymagających uzupełnienia informacji lub doprecyzowania wymagań Biuro kieruje klienta do odpowiedniego wydziału, działu lub komórki organizacyjnej.

Pokaż wszystkie...

KONTAKT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu

ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim
tel. (+48) 33 843-28-14
tel. (+48) 33 843-28-77
tel. (+48) 33 843-09-05
tel. (+48) 33 843-17-15
kom. (+48) 697-771-703
e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl

Adres dla e-Doręczeń: AE:PL-50797-92764-EGETH-24

NAPISZ DO NAS

Informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności