PWiK Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie:

 • produkcji wody pitnej przy zastosowaniu najnowszych technologii uzdatniania
 • dystrybucji wody pitnej dla wszystkich kategorii odbiorców
 • sprzedaży hurtowej wody dla gmin ościennych
 • odbioru i odprowadzania ścieków sanitarnych do Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków
 • remontów i budowy nowej sieci wodociągowej
 • wykonawstwa podłączeń posesji do miejskiej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
 • innych usług technicznych w branży wodociągowo-kanalizacyjnej

Spółka obsługuje:

 • sieć wodociągową z przyłączami o łącznej długości ok. 518 km
 • sieć kanalizacyjną w systemie rozdzielczym o łącznej długości 175 km
 • dwie stacje wodociągowe o łącznej wydajności 17000 m3 na dobę
 • centralną hydrofornię ze zbiornikami wyrównawczymi o pojemności 6000 m3 i przepompownię ścieków

Z usług spółki korzysta:

 • z wodociągów - 100% mieszkańców miasta i 90% mieszkańców gminy
 • z kanalizacji - 95% mieszkańców miasta

W 2004 roku przedsiębiorstwo wdrożyło system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 i potwierdzony odpowiednim certyfikatem.