Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Menu
Facebook
Wyszukiwanie

Po kliknięciu w link nastąpi przekierowanie na stronę biuletynu.

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Zmieńmy w Oświęcimiu modę,
pijmy z kranu czystą wodę

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Dla dorosłych i dla dzieci
zdrowa woda z kranu leci

Woda z kranu, woda życia
polecana jest do picia

Dla zdrowia i urody
pij z kranu dużo wody

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

1999 r. - 2019 r.

W 2004 roku przedsiębiorstwo wdrożyło system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001, który został  potwierdzony odpowiednim certyfikatem. System zarządzania jakością jest przez Spółkę utrzymywany i dostosowywany do wymagań zmieniającej się normy ISO 9001 oraz wymagań klienta.

W tym samym roku przedsiębiorstwo wdrożyło pionierski w tym czasie system biomonitoringu SYMBIO opracowany przez poznańską firmę PROTE, który wykorzystuje krajowy gatunek małży słodkowodnych jako żywe wskaźniki zanieczyszczenia wody. Organizmy te reagują nagłym, całkowitym zamknięciem muszli w przypadku nagłej zmiany parametrów wody.
Budynek odżeleziacza po modernizacji (2006 r.)

W czerwcu 2006 r. dobiegły końca prace związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody "Zaborze". Wartość projektu wyniosła ponad 2 miliony złotych. Modernizacja została przeprowadzona dzięki pozyskaniu środków finansowych z EFRR (75% wartości inwestycji). Zakres prac obejmował modernizację pompowni II stopnia wraz z fundamentami, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji elektrycznej wraz aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacji c.o. wraz z pompą ciepła oraz systemu ochrony elektronicznej, modernizację hali i komór filtrów, instalację oświetlenia, modernizację sterowania hydraulicznego, remont wewnętrzny hali pomp, remont zewnętrzny budynku pompowni, regenerację studni, wykonanie ogrodzenia, remont zewnętrzny budynku pomp płucznych oraz docieplenie odżeleziacza.

Pracownia fizykochemiczna (2013 r.)

W listopadzie 2010 r. zostało oddane do użytkowania zmodernizowane Laboratorium przy Stacji Uzdatniania Wody "Zasole". Inwestycja miała na celu przebudowę istniejących pomieszczeń laboratorium oraz wybudowanie całkowicie nowego budynku dla laboratorium. Uzyskano w ten sposób nowe pomieszczenia dla pracowni mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz zapewniono nowoczesne zaplecze socjalne i sanitarno-higieniczne dla pracowników laboratorium. Laboratorium zostało dostosowane do obowiązujących wymagań normatywnych i po modernizacji spełnia normy i standardy obowiązujące w tego typu laboratoriach w krajach Unii Europejskiej.

Pracownie do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych zostały wyposażone w nowoczesne meble laboratoryjne oraz w sprzęt badawczy i kontrolno-pomiarowy. W celu zapewnienia wysokiej jakości badań oraz potwierdzenia kompetencji technicznych personelu do pobierania próbek wody oraz wykonywania analiz laboratorium wdrożyło w roku 2012 system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, uzyskując akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzoną certyfikatem nr AB 1353.

Model wodomierza z zainstalowaną nakładką radiową

Na przełomie 2011 i 2012 roku przedsiębiorstwo rozpoczęło wdrażanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy. System taki eliminuje konieczność wejścia pracownika dokonującego odczytu do studni lub pomieszczenia, w którym znajduje się wodomierz, a tym samym pozwala na dokonanie odczytu w dowolnej chwili bez względu na obecność odbiorcy. Odczyty dokonywane są drogą radiową z odległości do kilkuset metrów. Dodatkową korzyścią płynącą ze stosowania systemu radiowego jest nieporównywalnie większa szybkość dokonywania odczytów pozwalająca na odczytanie wskazań całej grupy wodomierzy praktycznie w jednej chwili.

Biuro Obsługi Klienta (2016 r.)

W 2012 roku przedsiębiorstwo zakończyło budowę Biura Obsługi Klienta z częścią administracyjną spółki dostosowanego do obsługi osób niepełnosprawnych. Tym samym wykonano decyzję administracyjną Wojewody małopolskiego z dnia 27.01.2005 r. dotyczącą obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie obejmującej rozdzielenie funkcji technicznej związanej z produkcją wody pitnej i jej uzdatniania od części administracyjnej związanej z obsługą klientów. Zmodernizowano także budynek chlorowni z wymianą reaktorów ClO2 na reaktory najnowszej generacji firmy ProMinent.

Rok 2012 był także rokiem innych sukcesów. Przedsiębiorstwo otrzymało wiele nagród i wyróżnień, w tym zostało uhonorowane po raz kolejny Gazelą Biznesu przyznawaną przez Dziennik "Puls Biznesu" a także otrzymało wyróżnienie w konkursie Lider Biznesu Małopolski Zachodniej. Do innych sukcesów firmy zaliczyć należy kolejne mistrzostwo Polski w "Hawlingu" - turnieju bowlingowym organizowanym przez firmę Hawle Polska.

Przepompownia Ścieków Stare Miasto po modernizacji (2017 r.)

28 kwietnia 2017 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu  podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja i budowa kanalizacji sanitarnej z wdrożeniem inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w rejonie działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu". W latach 2017-2018 w ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

Zadanie 1 - "Kompleksowa przebudowa i rozbudowa grupowej pompowni ścieków w celu zwiększenia stopnia skanalizowania gminy miejskiej i wiejskiej Oświęcim".

Zadanie 2 - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego w Oświęcimiu"".

Zadanie 3 - "Montaż paneli fotowoltaicznych na pompowni ścieków przy ul. Solnej w Oświęcimiu".

W 2019 roku zakończyliśmy również wdrażanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Siecią Wodociągową (ISZSW). System ten terytorialnie obejmuje obszar gminy Miasto Oświęcim oraz gminy wiejskiej Oświęcim (w ich granicach administracyjnych). Zadaniem systemu jest wspomaganie decyzji dyspozytora sieci w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii wodociągu i optymalizacji parametrów jego pracy.

Pokaż wszystkie...

KONTAKT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu

ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim
tel. (+48) 33 843-28-14
tel. (+48) 33 843-28-77
tel. (+48) 33 843-09-05
tel. (+48) 33 843-17-15
kom. (+48) 697-771-703
e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl

Adres dla e-Doręczeń: AE:PL-50797-92764-EGETH-24

NAPISZ DO NAS

Informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności