Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Menu
Facebook
Wyszukiwanie

Po kliknięciu w link nastąpi przekierowanie na stronę biuletynu.

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Zmieńmy w Oświęcimiu modę,
pijmy z kranu czystą wodę

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Dla dorosłych i dla dzieci
zdrowa woda z kranu leci

Woda z kranu, woda życia
polecana jest do picia

Dla zdrowia i urody
pij z kranu dużo wody

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Zgoda (wycofanie zgody) na wystawianie i udostępnianie e-faktur


Zgoda (wycofanie zgody) na wystawianie i udostępnianie e-faktur (w formacie PDF) - https://pwik.oswiecim.pl/plik.php?id=253


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu przy ul. Ostatni Etap 6, reprezentowane przez Zarząd, informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych. Całość obowiązku informacyjnego znajduje się w zakładce Ochrona danych osobowych oraz w Biurze Obsługi Klienta.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu, ul. Ostatni Etap 6. W PWiK Sp. z o.o. został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD). Jest to osoba, z którą może Pani/Pan kontaktować się mailowo iod@pwik.oswiecim.pl we wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych oraz skorzystaniem z przysługujących Pani/Panu praw w tych kwestiach.
  2. Pani/Pana dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu udostępnienia obrazu Faktury w formie elektronicznej, przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (RODO art. 6. Pkt.1 lit.b), a podane dane będą przetwarzane do momentu rezygnacji z usługi e -faktura a następnie przez okres określony w przepisach Kodeksu Cywilnego.
  3. W związku z przetwarzaniem danych w wyżej wymienionych celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom. Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone dostawcom systemów i usług IT, kancelariom prawnym, podmiotom świadczącym usługi doradcze i konsultingowe, podmiotom świadczącym usługi niszczenia dokumentów, z którymi współpracuje Administrator i mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom na udokumentowany wniosek. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty biorące udział w realizacji umowy.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa związanymi z celem przetwarzania danych lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z usługi e-faktura.
  8. Administrator nie przesyła danych osobowych Pani/Pana do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz na ich podstawie nie dochodzi do profilowania.
Pokaż wszystkie...

KONTAKT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu

ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim
tel. (+48) 33 843-28-14
tel. (+48) 33 843-28-77
tel. (+48) 33 843-09-05
tel. (+48) 33 843-17-15
kom. (+48) 697-771-703
e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl

Adres dla e-Doręczeń: AE:PL-50797-92764-EGETH-24

NAPISZ DO NAS

Informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności