Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Menu
Facebook
Wyszukiwanie

Po kliknięciu w link nastąpi przekierowanie na stronę biuletynu.

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Zmieńmy w Oświęcimiu modę,
pijmy z kranu czystą wodę

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Dla dorosłych i dla dzieci
zdrowa woda z kranu leci

Woda z kranu, woda życia
polecana jest do picia

Dla zdrowia i urody
pij z kranu dużo wody

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Legalizacja i wymiana wodomierzy

Do wyznaczania ilości dostarczanej wody i rozliczeń z Odbiorcą powszechnie stosowane są przyrządy pomiarowe - wodomierze. Podlegają one prawnej kontroli metrologicznej.

Obowiązek prawnej kontroli przyrządów pomiarowych wprowadza ustawa z dnia 11.05.2001 r. "Prawo o miarach" (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 243 poz. 2441) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 5 poz. 29 z późn. zm.).

Wodomierze stosowane do rozliczeń między Dostawcą i Odbiorcą Usług powinny być poddane obowiązkowej prawnej kontroli metrologicznej organów administracji miar w formie legalizacji, a  w  następstwie, jako poświadczenie, że spełniają wymagania metrologiczne, mieć ważną i  nienaruszoną cechę legalizacyjną. Okres ważności cechy legalizacji wodomierza wynosi 5 lat.

Wodomierze główne na przyłączach wodociągowych do nieruchomości są własnością Spółki. Spółka posiada szczegółową ewidencję wodomierzy i na bieżąco kontroluje ważność cech legalizacyjnych. Wodomierze, którym w danym roku kończy się ważność cechy legalizacyjnej, są wymieniane zgodnie z  przyjętym w danym roku harmonogramem.

Wymiany przeprowadzane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 przez uprawnionych pracowników posiadających służbowe identyfikatory oraz odpowiednio oznakowane samochody. Koszt wymiany legalizacyjnej wodomierza głównego pokrywa Przedsiębiorstwo.

W  razie nieobecności Państwa w domu lub lokalu nasi pracownicy zostawiają stosowne powiadomienia z prośbą o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu wymiany wodomierza.

Dodatkowych informacji dotyczących wymiany wodomierzy udzielamy pod nr tel. 603-888-315 lub 33 843-28-14, 843-28-77 wewn. 67 lub 56.Pokaż wszystkie...

KONTAKT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu

ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim
tel. (+48) 33 843-28-14
tel. (+48) 33 843-28-77
tel. (+48) 33 843-09-05
tel. (+48) 33 843-17-15
kom. (+48) 697-771-703
e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl

Adres dla e-Doręczeń: AE:PL-50797-92764-EGETH-24

NAPISZ DO NAS

Informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności