Misja

Misją Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu jest zagwarantowanie niezawodnego działania systemu zaopatrzenia w wodę oraz systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w trosce o spełnienie wymagań naszych klientów oraz w trosce o bezpieczeństwo i ochronę środowiska naturalnego.

Wizja

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest wzorcowym przedsiębiorstwem w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, spełniającym rosnące wymagania klientów, umiejącym dostosować się do zmieniających się oczekiwań rynku.

Strategia
  • rozwój przedsiębiorstwa pod względem technologii, kosztów, udziału w rynku,
  • systematyczne podnoszenie poziomu zadowolenia klientów,
  • zapewnienie ciągłej dostawy wody o odpowiedniej jakości,
  • niezawodny odbiór i oczyszczanie ścieków od wszystkich klientów,
  • wdrażanie najwyższych standardów technologicznych,
  • ciągłe doskonalenie umiejętności i kwalifikacji naszych pracowników,
  • podnoszenie dobrego wizerunku przedsiębiorstwa,
  • systematyczne doskonalenie systemów zarządczych.