Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Menu
Facebook
Wyszukiwanie

Po kliknięciu w link nastąpi przekierowanie na stronę biuletynu.

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Zmieńmy w Oświęcimiu modę,
pijmy z kranu czystą wodę

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Dla dorosłych i dla dzieci
zdrowa woda z kranu leci

Woda z kranu, woda życia
polecana jest do picia

Dla zdrowia i urody
pij z kranu dużo wody

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Laboratorium

W listopadzie 2010 r. zostało oddane do użytkowania zmodernizowane Laboratorium przy Stacji Uzdatniania Wody "Zasole". Inwestycja miała na celu przebudowę istniejących pomieszczeń laboratorium oraz wybudowanie całkowicie nowego budynku dla laboratorium. Uzyskano w ten sposób nowe pomieszczenia dla pracowni mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz zapewniono nowoczesne zaplecze socjalne i sanitarno-higieniczne dla pracowników laboratorium.

 

Projekt budowlany został opracowany przez Pracownię Projektowo-Usługową "ARCHIS" s.c. a głównym wykonawcą był Zakład Remontowo-Budowlany Tadeusz Augustyn z Oświęcimia.

Laboratorium zostało dostosowane do obowiązujących wymagań normatywnych i po modernizacji spełnia normy i standardy obowiązujące w tego typu laboratoriach w krajach Unii Europejskiej. Pracownie do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych zostały wyposażone w nowoczesne meble laboratoryjne oraz w sprzęt badawczy i kontrolno-pomiarowy.

W celu zapewnienia wysokiej jakości badań oraz potwierdzenia kompetencji technicznych personelu do pobierania próbek wody oraz wykonywania analiz laboratorium wdrożyło w roku 2012 system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, uzyskując akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzoną certyfikatem nr AB 1353. W dniach 16-17.05.2019 r. w laboratorium odbył się audyt recertyfikujący, który potwierdził skuteczność wdrożonego systemu zarządzania wykazując spełnianie przez niego wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Polskie Centrum Akredytacji, jako jednostka akredytująca, uznała kompetencje techniczne laboratorium potwierdzając akredytację na pobieranie próbek wody oraz wykonywanie badań.

Dodatkowo nasze Laboratorium corocznie uzyskuje decyzje Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Oświęcimiu zatwierdzające Laboratorium PWiK Oświęcim Sp. z o.o. jako spełniające wymagania do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W Laboratorium wykonywanych jest szereg oznaczeń fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody. Laboratorium stosuje metody znormalizowane a także własne sprawdzone i zwalidowane procedury badawcze, których poprawność i dokładność sprawdzamy poprzez regularne uczestnictwo z powodzeniem w badaniach biegłości laboratoriów badawczych organizowanych przez wiodących międzynarodowych organizatorów takich badań - firmy LGC Standards oraz ERA Water Company.

W celu zachowania poprawności procesów analitycznych stosujemy certyfikowane wzorce i materiały odniesienia. Bardzo wysoka jakość usług, poparta wysokimi kwalifikacjami personelu oraz nowoczesne pracownie wyposażone w najnowszy sprzęt analityczny to główne atuty naszego laboratorium. Dostarczana przez nas woda jest dokładnie badana a uzyskany certyfikat akredytacji potwierdza, że uzyskane wyniki badań są wiarygodne.

W ramach bieżącej kontroli jakości wody Laboratorium wykonuje:

  1. nadzór nad jakością ujmowanych wód surowych (infiltracyjnych i podziemnych),
  2. analizę jakości wody uzdatnionej poprzez kontrolę procesów technologicznych w stacjach uzdatniania wody oraz hydroforniach,
  3. analizę jakości wody wtłaczanej do sieci i badanej bezpośrednio u klienta.

Pliki do pobrania:

Pokaż wszystkie...

KONTAKT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu

ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim
tel. (+48) 33 843-28-14
tel. (+48) 33 843-28-77
tel. (+48) 33 843-09-05
tel. (+48) 33 843-17-15
kom. (+48) 697-771-703
e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl

Adres dla e-Doręczeń: AE:PL-50797-92764-EGETH-24

NAPISZ DO NAS

Informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności