Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Menu
Facebook
IBOK LOGOWANIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu
przy ul. Ostatni Etap 6, reprezentowane przez Zarząd, informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych.
Całość obowiązku informacyjnego znajduje się pod adresem: Ochrona danych osobowych
oraz w Biurze Obsługi Klienta.

Wyszukiwanie

Po kliknięciu w link nastąpi przekierowanie na stronę biuletynu.

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Zmieńmy w Oświęcimiu modę,
pijmy z kranu czystą wodę

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Dla dorosłych i dla dzieci
zdrowa woda z kranu leci

Woda z kranu, woda życia
polecana jest do picia

Dla zdrowia i urody
pij z kranu dużo wody

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

od 1.05.2016 r. do 30.04.2017 r.

I. Taryfy obowiązujące na terenie Gminy Miasto Oświęcim.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone Uchwałą Nr XX/401/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 marca 2016 r.

Podstawa prawna: Rozdział 5, art. 24, ust. 7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 139 z późn. zm.).

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

Taryfowa grupa odbiorców, wyszczególnienie cena, stawka netto cena, stawka z podatkiem VAT
1. Cena za 1 m3 dostarczanej wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców (w zł) 4,08 4,41
2. Stawki opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)
a) dla rozliczeń z wodomierza głównego
- w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 6,28 6,78
- w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 9,84 10,63
b) dla rozliczeń z wodomierza dodatkowego
- w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 2,72 2,94
- w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 2,72 2,94
c) dla rozliczeń ryczałtowych wg przeciętnych norm zużycia wody
- pododbiorcy rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 1,61 1,74
- pododbiorcy rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 1,61 1,74

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:

Taryfowa grupa odbiorców, wyszczególnienie cena, stawka netto cena, stawka z podatkiem VAT

1. Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków (w zł)

- dla gospodarstw domowych 5,18 5,59
- dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą 6,06 6,54
- dla pozostałych odbiorców usług 5,18 5,59
2. Stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)
a) dla rozliczeń z wodomierza głównego
- w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 7,15 7,72
- w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 11,58 12,51
b) dla rozliczeń ryczałtowych wg przeciętnych norm zużycia wody
- pododbiorcy rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 1,61 1,74
- pododbiorcy rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 1,61 1,74

II. Taryfy obowiązujące na terenie Gminy Oświęcim

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone Uchwałą Nr XVIII/182/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 marca 2016 r.

Podstawa prawna: Rozdział 5, art. 24, ust. 7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 139 z późn. zm.).

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

Taryfowa grupa odbiorców, wyszczególnienie cena, stawka netto cena, stawka z podatkiem VAT
1. Cena za 1 m3 dostarczanej wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców (w zł) 4,08 4,41
2. Stawki opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)
a) dla rozliczeń z wodomierza głównego
- w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 6,28 6,78
- w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 9,84 10,63
b) dla rozliczeń z wodomierza dodatkowego
- w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 2,72 2,94
- w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 2,72 2,94
c) dla rozliczeń ryczałtowych wg przeciętnych norm zużycia wody
- pododbiorcy rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 1,61 1,74
- pododbiorcy rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 1,61 1,74

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:

Taryfowa grupa odbiorców, wyszczególnienie cena, stawka netto cena, stawka z podatkiem VAT

1. Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków (w zł)

- dla gospodarstw domowych 13,20 14,26*
- dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą 13,20 14,26
- dla pozostałych odbiorców usług 13,20 14,26
2. Stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)
a) dla rozliczeń z wodomierza głównego
- w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 7,54 8,14
- w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 12,36 13,35
b) dla rozliczeń ryczałtowych wg przeciętnych norm zużycia wody
- pododbiorcy rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 1,61 1,74
- pododbiorcy rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 1,61 1,74

* - Rada Gminy Oświęcim Uchwałą Nr XVIII/183/16 z dnia 23 marca 2016 r. wprowadziła w okresie obowiązywania taryf dopłatę w wysokości 5,54 zł brutto do ceny 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych.

Pokaż wszystkie...

KONTAKT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu

ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim
tel. (+48) 33 843-28-14
tel. (+48) 33 843-28-77
tel. (+48) 33 843-09-05
tel. (+48) 33 843-17-15
kom. (+48) 697-771-703
e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl

NAPISZ DO NAS

Informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności