Zamówienia rozstrzygnięte

Przedmiot zapytania:

"Badanie rocznego sprawozdania finansowego PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu za rok 2019 i 2020"

Ilość zgłoszonych ofert: 12

Data rozstrzygnięcia: 27.09.2019 r.

Wybrano ofertę złożoną przez:

LEXUS AUDIT Sp. z o.o., ul. Powstańców 25A, 31-433 Kraków

Przedmiot zapytania:

Dostawa i wdrożenie systemu pomiarowego przepływu ścieków

 

Pliki do pobrania:

Data 21.03.2019
Wielkość pliku 380.73 KB
Pobierz 50

Przedmiot zapytania:

Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego do zasilania rezerwowego stacji uzdatniania wody przy ul. Grojeckiej w Zaborzu

 

Pliki do pobrania:

 

Przedmiot zamówienia:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu w roku 2019

 

Pliki do pobrania:

Przedmiot zamówienia:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu

 

Pliki do pobrania:

Data 3.10.2018
Wielkość pliku 419.84 KB
Pobierz 82

 

Przetarg nieograniczony nr P-ZP/PN5/2018 na zadanie:

Budowa budynku magazynowego przy ul. Ostatni Etap 6 w Oświęcimiu

 

Pliki do pobrania:

Przedmiot zamówienia:

Budowa budynku magazynowego przy ul. Ostatni Etap 6 w Oświęcimiu

 

Pliki do pobrania:

Data 6.03.2018
Wielkość pliku 367.28 KB
Pobierz 158

Przedmiot zapytania:

„Dostawa pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody”

 

Pliki do pobrania:

Przedmiot przetargu:

„Wdrożenie Inteligentnego Systemu Zarządzania Siecią Wodociągową”

 

Pliki do pobrania:

Przedmiot zapytania:

„Dostawa pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody”

 

Pliki do pobrania:

Data 8.01.2018
Wielkość pliku 379.42 KB
Pobierz 191

Przedmiot zapytania:

„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego do celów grzewczych”

 

Pliki do pobrania:

Przedmiot zapytania:

„Wdrożenie Inteligentnego Systemu Zarządzania Siecią Wodociągową”

 

Pliki do pobrania:

Data 4.12.2017
Wielkość pliku 407.2 KB
Pobierz 309

Przedmiot zapytania:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego w Oświęcimiu”

 

Pliki do pobrania:

Data 18.10.2017
Wielkość pliku 968.83 KB
Pobierz 316

Przedmiot zapytania:

"Badanie rocznego sprawozdania finansowego PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu za rok 2017 i 2018"

Ilość zgłoszonych ofert: 15

Data rozstrzygnięcia: 19.09.2017 r.

Wybrano ofertę złożoną przez:

Kazimierz Lekston Biuro Audytorskie LEXTON z siedzibą w Bukownie, 32-332 Bukowno, ul. 1 Maja 161

Przedmiot zapytania

„Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku pompowni ścieków przy ul. Solnej w Oświęcimiu”

 

Pliki do pobrania:

Przedmiot zapytania:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego w Oświęcimiu”

 

Pliki do pobrania:

Data 17.08.2017
Wielkość pliku 401.69 KB
Pobierz 317

Przedmiot zapytania:

„Pomoc techniczna i nadzór nad wdrożeniem systemu zarządzania siecią wodociągową”


Pliki do pobrania:

Przedmiot przetargu:

"Modernizacja sieci wodociągowej w Oświęcimiu przy ul. Cynkowej i Krzywej metodą przewiertu sterowanego horyzontalnego"

Ilość zgłoszonych ofert: 23

Data rozstrzygnięcia: 29.03.2016 r.

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: cena ryczałtowa

Wybrano ofertę złożoną przez:

Eltorbud Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Kopernika 9/2 , 84-200 Wejherowo

Przedmiot przetargu:

"Przegląd i konserwacja urządzeń instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnych w obiektach PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu"

Ilość zgłoszonych ofert: 3

Data rozstrzygnięcia: 12.04.2016 r.

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: cena ryczałtowa

Wybrano ofertę złożoną przez:

Ventra Clima Sp. z o.o., ul. Wspólna 50a lok. 35, 00-684 Warszawa

Przedmiot przetargu:

"Modernizacja sieci wodociągowej w Oświęcimiu przy ulicach: Przecznej, Jagiełły i Batorego metodą przewiertu sterowanego horyzontalnego"

Ilość zgłoszonych ofert: 15

Data rozstrzygnięcia: 20.05.2016 r.

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: cena 100%

Wybrano ofertę złożoną przez:

F.H.U. ELEKTRO-WIERT Jerzy Czernik i Piotr Czernik, ul. Borów 3 39-400 Tarnobrzeg

 

Znajdź nas na FB

Początek strony