Wniosek o utworzenie (aktualizację / usunięcie) konta w Internetowym Biurze Obsługi Klienta PWiK

Przed wypełnieniem prosimy zapoznać się z "Regulaminem korzystania z IBOK"

Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do wysłania wniosku.

Numer ewidencyjny płatnika można znaleźć na zawartej umowie lub fakturze wystawionej przez PWiK Sp. z o.o. (pole: Nabywca)

Dane wnioskodawcy
Numer ewidencyjny płatnika można znaleźć na zawartej umowie lub fakturze wystawionej przez PWiK (pole: Nabywca)
Proszę podać imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej) lub nazwę firmy
Proszę podać adres zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej) lub adres siedziby firmy - ulica, numer
Proszę podać adres zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej) lub adres siedziby firmy - kod pocztowy, miejscowość
Proszę podać nr umowy o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków zawartej z PWiK
Podanie numeru telefonu nie jest konieczne, ale pozwoli nam na kontakt z Państwem w przypadku wąptliwości co do wprowadzonych danych
Proszę podać numer PESEL (w przypadku osoby fizycznej) lub numer NIP (w przypadku firmy)
Na podany adres e-mail zostanie wysłana informacja o założeniu konta wraz z hasłem jednorazowym oraz pozwoli na przesłanie na swój adres kopii niniejszego wniosku (po zaznaczeniu opcji na końcu formularza)
Charakter wniosku (proszę wybrać jedną z opcji)
Wymagane zgody i oświadczenia (konieczne jest zaznaczenie wszystkich)
Proszę wpisać ewentualne uwagi

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu przy ul. Ostatni Etap 6, reprezentowane przez Zarząd, informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych. Całość obowiązku informacyjnego znajduje się w zakładce Ochrona danych osobowych oraz w Biurze Obsługi Klienta.