Za prawidłową realizację projektu odpowiada Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO), na którego powołany został Andrzej Janus. Swoje zadania realizował będzie za pośrednictwem Jednostki Realizującej Projekt (JRP) w składzie:

1. Kazimierz Homa – Kierownik JRP

Zespół ds. obsługi finansowo-księgowej:

2. Anna Cieciak

3. Agnieszka Klima

4. Łukasz Korzec

Zespół ds. bieżącego zarządzania, monitoringu i sprawozdawczości

5. Jerzy Sapyta

6. Tadeusz Węgrzyn

7. Dariusz Cieciak