28 kwietnia 2017 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu  podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja i budowa kanalizacji sanitarnej z wdrożeniem inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w rejonie działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu". Projekt jest dofinansowywany z funduszy Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, działanie 2.3: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 5 286 504,00 PLN.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 4 314 800,00 PLN, w tym udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie nie większej niż 3 667 580,00 PLN

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby użytkowników kanalizacji sanitarnej.

Projekt realizowany jest na terenie Gminy i Miasta Oświęcim, położonych w zachodniej części Województwa Małopolskiego, w Powiecie Oświęcimskim. Obszar gminy tworzy 12 sołectw: Babice, Broszkowice, Brzezinka, Dwory Drugie, Grojec, Harmęże, Pławy, Poręba Wielka, Rajsko, Stawy Monowskie, Włosienica, Zaborze.

W ramach Projektu będą realizowane następujące kontrakty:

Kontrakt 1 – Kompleksowa przebudowa i rozbudowa grupowej pompowni ścieków w celu zwiększenia stopnia skanalizowania gminy miejskiej i wiejskiej Oświęcim

Inwestycja obejmuje przebudowę istniejącego budynku pompowni, w tym zabudowę nowych pomp, rurażu, armatury technologicznej, przebudowę układu zasilania i sterowania urządzeń, a także instalację systemu dezodoryzacyjnego dla unieszkodliwiania odorów wydzielających się w zbiorniku czerpalnym pomp.

Kontrakt 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego w Oświęcimiu

W ramach kontraktu zostanie wybudowane ok. 370 m kanalizacji sanitarnej obejmującej działki przy ul. Kraszewskiego oraz w jej rejonie.

Kontrakt 3 – Montaż paneli fotowoltaicznych na pompowni ścieków przy ul. Solnej w Oświęcimiu

W zakres inwestycji wchodzi montaż modułów fotowoltaicznych na połaci dachowej budynku pompowni ścieków, celem wspomagania zasilania szafy sterowniczej pompowni.

Kontrakt 4 – Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową

Zadanie obejmuje budowę i kalibrację modelu hydraulicznego i hydrodynamicznego sieci wodociągowej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz utworzenia systemu monitoringu nad siecią wodociągową w oparciu o zakup i instalacje urządzeń do monitoringu sieci wodociągowej wraz z niezbędnym oprogramowaniem i szkoleniem załogi PWiK i włączeniem go do systemu SCADA.

 

 

Za prawidłową realizację projektu odpowiada Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO), na którego powołany został Andrzej Janus. Swoje zadania realizował będzie za pośrednictwem Jednostki Realizującej Projekt (JRP) w składzie:

1. Kazimierz Homa – Kierownik JRP

Zespół ds. obsługi finansowo-księgowej:

2. Anna Cieciak

3. Agnieszka Klima

4. Łukasz Korzec

Zespół ds. bieżącego zarządzania, monitoringu i sprawozdawczości

5. Jerzy Sapyta

6. Tadeusz Węgrzyn

7. Dariusz Cieciak

 

Informujemy, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego należy zgłaszać:

  • na specjalny adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/

Poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym w szczególności w ramach projektów realizowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Znajdź nas na FB

Początek strony