Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Menu
Facebook
Wyszukiwanie

Po kliknięciu w link nastąpi przekierowanie na stronę biuletynu.

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Zmieńmy w Oświęcimiu modę,
pijmy z kranu czystą wodę

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Dla dorosłych i dla dzieci
zdrowa woda z kranu leci

Woda z kranu, woda życia
polecana jest do picia

Dla zdrowia i urody
pij z kranu dużo wody

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Modernizacja i budowa kanalizacji sanitarnej z wdrożeniem inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w rejonie działalności PWiK

28 kwietnia 2017 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu  podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja i budowa kanalizacji sanitarnej z wdrożeniem inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w rejonie działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu". Projekt jest dofinansowywany z funduszy Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu".

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 5 286 504,00 PLN.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 4 314 800,00 PLN, w tym udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie nie większej niż 3 667 580,00 PLN.

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby użytkowników kanalizacji sanitarnej.

Projekt realizowany jest na terenie Gminy i Miasta Oświęcim, położonych w zachodniej części Województwa Małopolskiego, w Powiecie Oświęcimskim. Obszar gminy tworzy 12 sołectw: Babice, Broszkowice, Brzezinka, Dwory Drugie, Grojec, Harmęże, Pławy, Poręba Wielka, Rajsko, Stawy Monowskie, Włosienica, Zaborze.

W ramach Projektu będą realizowane następujące kontrakty:

Kontrakt 1 - Kompleksowa przebudowa i rozbudowa grupowej pompowni ścieków w celu zwiększenia stopnia skanalizowania gminy miejskiej i wiejskiej Oświęcim

Inwestycja obejmuje przebudowę istniejącego budynku pompowni, w tym zabudowę nowych pomp, rurażu, armatury technologicznej, przebudowę układu zasilania i sterowania urządzeń, a także instalację systemu dezodoryzacyjnego dla unieszkodliwiania odorów wydzielających się w zbiorniku czerpalnym pomp.

Kontrakt 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego w Oświęcimiu

W ramach kontraktu zostanie wybudowane ok. 370 m kanalizacji sanitarnej obejmującej działki przy ul. Kraszewskiego oraz w jej rejonie.

Kontrakt 3 - Montaż paneli fotowoltaicznych na pompowni ścieków przy ul. Solnej w Oświęcimiu

W zakres inwestycji wchodzi montaż modułów fotowoltaicznych na połaci dachowej budynku pompowni ścieków, celem wspomagania zasilania szafy sterowniczej pompowni.

Kontrakt 4 - Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową

Zadanie obejmuje budowę i kalibrację modelu hydraulicznego i hydrodynamicznego sieci wodociągowej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz utworzenia systemu monitoringu nad siecią wodociągową w oparciu o zakup i instalacje urządzeń do monitoringu sieci wodociągowej wraz z niezbędnym oprogramowaniem i szkoleniem załogi PWiK i włączeniem go do systemu SCADA.

Pokaż wszystkie...

KONTAKT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu

ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim
tel. (+48) 33 843-28-14
tel. (+48) 33 843-28-77
tel. (+48) 33 843-09-05
tel. (+48) 33 843-17-15
kom. (+48) 697-771-703
e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl

Adres dla e-Doręczeń: AE:PL-50797-92764-EGETH-24

NAPISZ DO NAS

Informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności