Przetarg nieograniczony nr PWiK/D-ZP/PN25/2017 na zadanie:

„Wdrożenie Inteligentnego Systemu Zarządzania Siecią Wodociągową”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie jw. Zapraszamy do składania ofert i zapoznania się z zamieszczoną poniżej specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zadanie współfinansowane będzie z funduszy Unii Europejskiej, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

UWAGA! Zamawiający zawiadamia, iż z dniem 7.11.2017 r. do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wprowadza się zmiany. Treść zmian udostępniono do pobrania poniżej w załączniku pn. "Zawiadomienie o zmianie postanowień SIWZ z dn. 07.11.2017 r.".

Zamawiający zawiadamia, iż z dniem 14.11.2017 r. do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wprowadza się zmiany. Treść zmian udostępniono do pobrania poniżej w załączniku pn. "Zawiadomienie o zmianie postanowień SIWZ z dn. 14.11.2017 r."

 

Pliki do pobrania:

Data 2.11.2017
Wielkość pliku 783.56 KB
Pobierz 43

Data 2.11.2017
Wielkość pliku 4.32 MB
Pobierz 63

Data 2.11.2017
Wielkość pliku 83.5 KB
Pobierz 33

Data 2.11.2017
Wielkość pliku 549.84 KB
Pobierz 24

 

Znajdź nas na FB

Początek strony