Przetarg nieograniczony nr PWiK/D-ZP/PN20/2017 na zadanie:

„Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku pompowni ścieków przy ul. Solnej w Oświęcimiu”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie jw. Zapraszamy do składania ofert i zapoznania się z zamieszczoną poniżej specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zadanie współfinansowane będzie z funduszy Unii Europejskiej, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

UWAGA! Zamawiający zawiadamia, iż z dniem 18.08.2017 r. do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wprowadza się zmiany. Treść zmian udostępniono do pobrania poniżej w załączniku pn. "Zawiadomienie o zmianie postanowień SIWZ z dn. 18.08.2017".

UWAGA! Zamawiający zawiadamia, iż z dniem 29.08.2017 r. do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wprowadza się zmiany. Treść zmian udostępniono do pobrania poniżej w załączniku pn. "Zawiadomienie o zmianie postanowień SIWZ z dn. 29.08.2017".

 

Pliki do pobrania:

Data 8.09.2017
Wielkość pliku 930.33 KB
Pobierz 84

Data 17.08.2017
Wielkość pliku 788.59 KB
Pobierz 69

Data 17.08.2017
Wielkość pliku 12.9 MB
Pobierz 146

Data 17.08.2017
Wielkość pliku 88.5 KB
Pobierz 52

Data 17.08.2017
Wielkość pliku 183.2 KB
Pobierz 45

Data 18.08.2017
Wielkość pliku 462.86 KB
Pobierz 87

Znajdź nas na FB

Początek strony