Przetarg nieograniczony nr PWiK/D-ZP/PN17/2017 na zadanie:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego w Oświęcimiu” (unieważniony)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie jw. Zapraszamy do składania ofert i zapoznania się z zamieszczoną poniżej specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zadanie współfinansowane będzie z funduszy Unii Europejskiej, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

UWAGA! Zamawiający zawiadamia, iż z dniem 1.08.2017 r. do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wprowadza się zmiany. Treść zmian udostępniono do pobrania poniżej w załączniku pn. "Zmiana postanowień SIWZ".

 

Pliki do pobrania:

Data 17.08.2017
Wielkość pliku 401.69 KB
Pobierz 38

Data 17.08.2017
Wielkość pliku 481.97 KB
Pobierz 41

Data 1.08.2017
Wielkość pliku 47.65 KB
Pobierz 48

Data 28.07.2017
Wielkość pliku 704.91 KB
Pobierz 67

Data 28.07.2017
Wielkość pliku 190.02 KB
Pobierz 58

Data 28.07.2017
Wielkość pliku 28.53 MB
Pobierz 62

Data 28.07.2017
Wielkość pliku 321.81 KB
Pobierz 25

Data 28.07.2017
Wielkość pliku 88 KB
Pobierz 37

 

 

Znajdź nas na FB

Początek strony