Przetarg nieograniczony nr PWiK/D-ZP/PN17/2017 na zadanie:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego w Oświęcimiu”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie jw. Zapraszamy do składania ofert i zapoznania się z zamieszczoną poniżej specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zadanie współfinansowane będzie z funduszy Unii Europejskiej, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

UWAGA! Zamawiający zawiadamia, iż z dniem 1.08.2017 r. do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wprowadza się zmiany. Treść zmian udostępniono do pobrania poniżej w załączniku pn. "Zmiana postanowień SIWZ".

 

Pliki do pobrania:

Data 17.08.2017
Wielkość pliku 401.69 KB
Pobierz 3  

Data 17.08.2017
Wielkość pliku 481.97 KB
Pobierz 5  

Data 1.08.2017
Wielkość pliku 47.65 KB
Pobierz 23  

Data 28.07.2017
Wielkość pliku 704.91 KB
Pobierz 40  

Data 28.07.2017
Wielkość pliku 3.58 MB
Pobierz 27  

Data 28.07.2017
Wielkość pliku 190.02 KB
Pobierz 29  

OPZ  
Data 28.07.2017
Wielkość pliku 28.53 MB
Pobierz 41  

Data 28.07.2017
Wielkość pliku 321.81 KB
Pobierz 9  

Data 28.07.2017
Wielkość pliku 88 KB
Pobierz 19  

 


Początek strony