Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na:

„Pomoc techniczna i nadzór nad wdrożeniem systemu zarządzania siecią wodociągową”


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na zamówienie pn. jak wyżej.

Zadanie współfinansowane będzie z funduszy Unii Europejskiej, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych udostępniono do pobrania poniżej oraz na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

UWAGA! Zamawiający zawiadamia, iż z dniem 7.06.2017 r. do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wprowadza się zmiany. Treść zmian udostępniono do pobrania poniżej w załączniku pn. "Zmiana postanowień SIWZ".

Pliki do pobrania:

Data 20.06.2017
Wielkość pliku 86.56 KB
Pobierz 32  

Data 7.06.2017
Wielkość pliku 62 KB
Pobierz 12  

Data 31.05.2017
Wielkość pliku 4.44 MB
Pobierz 15  

Data 31.05.2017
Wielkość pliku 181.42 KB
Pobierz 15  

Data 31.05.2017
Wielkość pliku 96.5 KB
Pobierz 12  

Data 31.05.2017
Wielkość pliku 129.56 KB
Pobierz 9  


Początek strony