„Pomoc techniczna i nadzór nad wdrożeniem systemu zarządzania siecią wodociągową”

(przetarg w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej)

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego w Oświęcimiu”

(przetarg w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej)

 

„Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku pompowni ścieków przy ul. Solnej w Oświęcimiu”

(przetarg w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej)

 

:: Aktualnie prowadzone postępowania - (kliknij tutaj)

:: Jak złożyć ofertę? - (kliknij tutaj)

platforma pwik

 


Początek strony