W listopadzie 2010 r. zostało oddane do użytkowania zmodernizowane Laboratorium przy Stacji Uzdatniania Wody "Zasole". Inwestycja miała na celu przebudowę istniejących pomieszczeń laboratorium oraz wybudowanie całkowicie nowego budynku dla laboratorium. Uzyskano w ten sposób nowe pomieszczenia dla pracowni mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz zapewniono nowoczesne zaplecze socjalne i sanitarno-higieniczne dla pracowników laboratorium.

Projekt budowlany został opracowany przez Pracownię Projektowo-Usługową "ARCHIS" s.c. a głównym wykonawcą był Zakład Remontowo-Budowlany Tadeusz Augustyn z Oświęcimia.

Laboratorium zostało dostosowane do obowiązujących wymagań normatywnych i po modernizacji spełnia normy i standardy obowiązujące w tego typu laboratoriach w krajach Unii Europejskiej. Pracownie do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych zostały wyposażone w nowoczesne meble laboratoryjne oraz w sprzęt badawczy i kontrolno-pomiarowy.

Logo PCAW celu zapewnienia wysokiej jakości badań oraz potwierdzenia kompetencji technicznych do ich wykonywania laboratorium wdrożyło system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. W roku 2012 w dniach 14-15 czerwica w Laboratorium odbył się audit certyfikacyjny przeprowadzony przez audytorów Polskiego Centrum Akredytacji obejmujący system zarządzania oraz kompetencje techniczne laboratorium, czego wynikiem było uzyskanie akredytacji potwierdzonej certyfikatem nr AB 1353. Polskie Centrum Akredytacji jako jednostka akredytująca, podczas auditu certyfikacyjnego potwierdziła skuteczność wdrożonego systemu zarządzania i uznała kompetencje techniczne Laboratorium, udzielając akredytacji na pobieranie próbek wody i wykonywanie badań w zakresie osiemnastu najważniejszych wskaźników jakości wody. Uzyskanie certyfikatu akredytacji jest uznaniem, że Laboratorium PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu jest kompetentne w zakresie wykonywanych badań.

Dodatkowo od lipca 2012 r. nasze Laboratorium posiada zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Oświęcimiu zezwalające Laboratorium PWiK Oświęcim Sp. z o.o. wykonywać badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W Laboratorium wykonywanych jest szereg oznaczeń fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody. Laboratorium stosuje metody znormalizowane a także własne sprawdzone i zwalidowane procedury badawcze, których poprawność i dokładność sprawdzamy poprzez regularne uczestnictwo z powodzeniem w badaniach biegłości laboratoriów badawczych organizowanych przez wiodącego międzynarodowego organizatora takich badań, firmę LGC Standards. W celu zachowania poprawności procesów analitycznych stosujemy certyfikowane wzorce i materiały odniesienia.

lgc 2011_1 lgc 2011_2  

Bardzo wysoka jakość usług, poparta wysokimi kwalifikacjami personelu oraz nowoczesne pracownie wyposażone w najnowszy sprzęt analityczny to główne atuty naszego laboratorium. Dostarczana przez nas woda jest dokładnie badana a uzyskany certyfikat akredytacji potwierdza, że uzyskane wyniki badań są wiarygodne.

Budynek Laboratorium PWiK Laboratorium - pracownia fizykochemiczna Laboratorium - pracownia mikrobiologiczna  

W ramach bieżącej kontroli jakości wody Laboratorium wykonuje:

  1. nadzór nad jakością ujmowanych wód surowych (infiltracyjnych i podziemnych),
  2. analizę jakości wody uzdatnionej poprzez kontrolę procesów technologicznych w stacjach uzdatniania wody oraz hydroforniach,
  3. analizę jakości wody wtłaczanej do sieci i badanej bezpośrednio u klienta.

Do pobrania:

Data 5.10.2016
Wielkość pliku 302.2 KB
Pobierz 8  

Data 5.10.2016
Wielkość pliku 1.41 MB
Pobierz 7  


Początek strony