W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. "w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi" (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) Laboratorium PWiK prowadzi systematyczną kontrolę jakości wody dostarczanej odbiorcom usług poprzez wykonywanie analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek pobieranych regularnie z ujęć, stacji uzdatniania, hydroforni oraz z sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Oświęcim.

Komunikat w sprawie jakości wody

Jakość naszej wody potwierdzają również badania prowadzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu w ramach monitoringu kontrolnego jakości wody.

Ocena jakości wody do spożycia za rok 2016

Ocena jakości wody do spożycia za rok 2015

Ocena jakości wody do spożycia za rok 2014

Ocena jakości wody do spożycia za rok 2013

Ocena jakości wody do spożycia za rok 2012

Ocena jakości wody do spożycia za rok 2011

Ocena jakości wody do spożycia za rok 2010

Ocena jakości wody do spożycia za rok 2009

Ocena jakości wody do spożycia za rok 2008


Początek strony