Średnia czteroosobowa rodzina zużywa blisko pół tony wody dziennie (około 500 litrów) i taką samą ilość ścieków produkuje jedno mieszkanie. Jeśli masz uszkodzona spłuczkę w ubikacji, to możesz stracić aż 315 tysięcy litrów wody (315 m3) w ciągu roku. 15 litrów wody wypływa z całkowicie odkręconego kranu w ciągu 1 minuty, a tyle trwa umycie dwu - trzech talerzy pod bieżącą wodą. 20 litrów wody wycieka w ciągu doby z nieszczelnego kranu w tempie dwóch kropli na sekundę.

 1. Nigdy nie wylewaj niepotrzebnie wody, kiedy można jej użyć np. do podlewania kwiatów, ogrodu, czy sprzątania.
 2. Sprawdź, czy Twoje instalacje wodociągowe nie mają przecieków. Odczytaj swój wodomierz przed i po dwugodzinnym nie korzystaniu z wody. Jeżeli nie wykazuje dokładnie tego samego stanu, to oznacza że masz wyciek na instalacji wewnętrznej.
 3. Napraw kapiące krany wymieniając uszczelki. Jeżeli kran kapie z częstotliwością 1 kropli na sekundę, można oczekiwać utraty 11935 litrów wody rocznie.
 4. Sprawdź, czy woda nie wycieka ze zbiornika twojej toalety. Dodaj do zbiornika barwnik spożywczy. Jeżeli występuje wyciek barwnik pojawi się w ciągu 30 minut. Spuść wodę od razu po teście, aby barwnik nie zabarwił zbiornika.
 5. Unikaj zbędnego spłukiwania toalety. Chusteczki, owady i inne tego typu śmieci wrzucaj raczej do kosza na odpadki, niż do toalety.
 6. Nie używaj bieżącej wody do rozmrażania mięsa lub mrożonek. Odmrażaj jedzenie przez noc w lodówce lub mikrofalówce.
 7. Zaizoluj rury. Będziesz miał szybciej ciepłą wodę i unikniesz jej marnowania, kiedy się podgrzewa.
 8. Dostosowując temperaturę ciepłej wody, zamiast zwiększać strumień spróbuj go zmniejszać.

Wykorzystano informacje ze strony internetowej www.aqua.com.pl

Jeżeli zauważą Państwo wyciek wody i mają Państwo podejrzenia, że pochodzi ona z sieci wodociągowej, prosimy o zgłoszenie tego zdarzenia do służb technicznych naszego przedsiębiorstwa pod numerami telefonów 33 843-28-14, 33 843-28-77. Jeżeli natomiast Państwa zdaniem wyciek pochodzi z instalacji wewnętrznej budynku, to należy zwrócić się do właściciela lub administratora budynku z prośbą o podjęcie działań, które zapobiegną dalszemu wyciekowi wody.

Twardość wody - jest to cecha wody, będąca funkcją stężenia soli wapnia, magnezu.

Twardość wody dzielimy na:

 • nietrwałą, zwaną też węglanową - która jest generowana przez sole kwasu węglowego,
 • trwałą, która jest generowana przez sole innych kwasów, głównie solnego (chlorki), ale też siarkowego (siarczany), azotowego (azotany) i innych.

Stanowisko Państwowego Zakładu Higieny

Komu szkodzą rury azbestowo-cementowe?

W związku z licznymi pytaniami związanymi z koniecznością wymiany stosowanych w sieci wodociągowej przewodów abestowo-cementowych i ich wpływu na zdrowie ludzi Zakład Higieny Komunalnej Państwowego Zakładu Higieny przedstawia poniżej swoje stanowisko.

Reklamy zachwalają butelkowane wody mineralne jako źródło zdrowej wody bogatej w składniki mineralne tak potrzebne przecież organizmowi człowieka. Czym jednak różnią się one od „zwykłej kranówki"? Zanim to wyjaśnię, musimy sobie zadać pytanie, czym są wody mineralne?

Przedstawione wielkości obowiązują dla ciśnienia 5 atm. Dla innych wartości ciśnienia należy stosować mnożniki:

 • 0,89 - dla 4 atm
 • 0,77 - dla 3 atm
 • 0,63 - dla 2 atm
 • 0,45 - dla 1 atm

W ostatnich latach na pewno spotkali się Państwo z tajemniczymi firmami oferującymi "rewelacyjne" filtry do wody. Najczęściej taką ofertę poprzedza pewien spektakl - godny Davida Copperfielda - zwany obiektywnym badaniem wody. Jest to ewidentne oszustwo. Poniżej przedstawiamy procedurę tego "badania" opisaną przez prof. dr hab. Jacka Nawrockiego z Zakładu Technologii Uzdatniania Wody, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza z Poznania.

Znajdź nas na FB

Początek strony