Pliki (wzory druków) do pobrania:

 

I. Umowy o dostarczanie wody i  odprowadzanie ścieków wraz z załącznikami:

Z/P 09-1/01-1 Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (wodomierz główny) 132 kB
Z/P 09-1/02-1 Umowa o zaopatrzenie w wodę pitną (wodomierz główny) 127 kB
Z/P 09-1/11-1 Umowa o zaopatrzenie wodę i odprowadzenie ścieków (umowa główna), umowa o zaopatrzenie wodę i odprowadzenie ścieków z osobą korzystającą z lokalu (umowa dot. lokalu - podlicznik) - (budownictwo wielorodzinne z podlicznikiem) 163 kB
Z/P 09-1/12-1 Umowa o zaopatrzenie wodę pitną (umowa główna), umowa o zaopatrzenie wodę pitną z osobą korzystającą z lokalu (umowa dot. lokalu - podlicznik) - (budownictwo wielorodzinne z podlicznikiem) 156 kB
Z/P 09-1/13-1 Umowa o zaopatrzenie wodę i odprowadzenie ścieków (umowa główna), umowa o zaopatrzenie wodę i odprowadzenie ścieków z osobą korzystającą z lokalu (umowa dot. lokalu – podlicznik) - (inne niż budownictwo wielorodzinne z podlicznikiem) 152 kB
Z/P 09-1/14-1 Umowa o zaopatrzenie wodę pitną (umowa główna), umowa o zaopatrzenie wodę pitną z osobą korzystającą z lokalu (umowa dot. lokalu – podlicznik) - (inne niż budownictwo wielorodzinne z podlicznikiem) 145 kB
Z/P 09-1/15-1 Umowa o odprowadzanie ścieków komunalnych (umowa główna) 122 kB
Z/P 09-1/16-1 Umowa o dostawie wody do celów przeciwpożarowych (umowa główna) 88 kB
  Załącznik nr 1 do umowy o zaopatrzenie w wodę (i odprowadzenie ścieków) 184 kB
  Załącznik nr 2 do umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 182 kB
Z/P 09-1/03-1 Ankieta (dla odbiorcy posiadającego nieopomiarowany punkt poboru wody) 66 kB
Z/P 09-1/04-1 Zgłoszenie zmiany w ewidencji odbiorców wody i odprowadzenia ścieków (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe, inni odbiorcy instytucjonalni) 20 kB
Z/P 09-1/05-1 Zgłoszenie zmiany w ewidencji odbiorców wody i odprowadzenia ścieków (odbiorca indywidualny) 20 kB
Z/P 09-1/06-1 Oświadczenie (gdy aktualny użytkownik nie posiada dokumentu potwierdzającego jego prawo własności do obiektu, który przejmuje po śmierci poprzedniego właściciela) 18 kB
Z/P 09-1/07-1 Oświadczenie o współwłasności (gdy jest kilku właścicieli obiektu i jeden z nich występuje o zawarcie umowy) 18 kB
Z/P 09-1/08-1 Wniosek odbiorcy o regulowanie płatności przez bank 17 kB

 

II. Uzgodnienia dokumentacji:

Z/P 10-4/01-2 Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków sanitarnych i wydanie warunków technicznych wykonania sieci i podłączeń wod.-kan. 241 kB
Z/P 10-4/02-2 Wniosek ogólny o wykonanie uzgodnień 238 kB
Z/P 10-4/03-2 Wniosek o nadzór nad robotami budowlanymi 189 kB
Z/P 10-4/04-2 Wniosek o odbiór techniczny sieci i przyłączy wod.-kan. 188 kB
Z/P 10-4/08-1 Umowa o przekazanie przyłączy na majątek i do eksplatacji PWiK sp. z o.o. w Oświęcimiu z przykładowym zestawieniem powykonawczych kosztów wytworzenia środka trwałego 57 kB
Z/P 10-4/10-1 Wniosek o przekazanie przyłącza na majątek i do eksploatacji PWiK Sp. z o.o. 33 kB

 

III. Przyłącza wodociągowe:

Z/P 10-2/01-1 Zlecenie wykonania przyłącza wodociągowego 97 kB
Z/P 10-2/02-1 Umowa na wykonanie przyłącza wodociągowego 53 kB

 

IV. Cennik usług:

Cennik usług świadczonych przez PWiK 397 kB

 

V. Pozostałe:

Regulamin zamówień PWiK Sp. z o.o. 8376 kB

Początek strony